Teaterpedagogerna

Teaterpedagogerna

Arbetslivserfarenheter inom kyrkan

Axbergs församling
Gamla Uppsala församling
Nacka Församling
Uppsalastift, Undersvik
Vingåkers församling
Väntörs församling

I dessa församlingar har vi bland annat gjort:

Teater (med tema):

Föreställningar

Forumteater(med tema):

Ledarskap, Trygghet

Workshops(med tema):

Ledarskap, Teater, Drama, Sinnen, Självbild