Teaterpedagogerna


Teaterpedagogik!
Inom teaterpedagogikens ram finns ett brett utbud, vilket gör att VI kan erbjuda våra tjänster till många instanser. Teaterpedagogik kan delas upp i två områden; dels där den handlar om att lära ut teatern som konstnärligt uttryck och dels som ett pedagogiskt verktyg där teater och drama ger möjlighet till att synliggöra situationer samt att lära sig förändra dem.

Tjänster

Skolan

Vi är aktiva inom Skapande Skola. De skolor vi har mött har provat flertalet av nedanstående förslag med positiv respons. Alla skolor är välkomna att anlita oss – oavsett om ni deltar i Skapande skola eller ej.
Kombos tar självklart emot uppdrag från för / grund / sär / fri / gymnasie och vuxen skolan, och övriga skolformer. Tjänsterna fungerar lika bra till elever som till lärare och annan personal.

Vi erbjuder:

  • Dramalek – Lekfulla övningar för de minsta.
  • Dramapass – Stärker gruppdynamiken.
  • Forumteater och Rollspel – Stärker elevens ansvar i dagens samhälle genom ett fiktivt teaterspel.
  • Muntlig Presentation – Eleven tränar sig i att föra fram sitt budskap till åhörare. Nyttiga kunskaper vid redovisningar.
  • Samordnare - Kombos samordnar större projekt som teater, musikal eller liknande. Behöver ni hjälp?
  • Teaterkurser – Lär er grunderna inom teater. Små teaterspel i lättsam anda.
  • Teaterproduktion – Kombos regisserar er i en teaterpjäs.
  • Workshops – Likabehandling, Självbild, Sinnen.

Samtliga av våra tjänster är till för Kunden på det viset att det är ni som är den skapande deltagaren. Det är genom att delta i processen som största utveckling kan ske då ni själva upplever den genom alla sinnen.

Våra erbjudanden är samtidigt våra förslag, har ni funderat kring någonting annat, hör av er.
För mer information om specifika tjänster maila eller ring så startar vi en dialog.
Väl mött!


Till toppen av sidan