Teaterpedagogerna

Teaterpedagogerna

Utbildningar

2007-2009

ÖREBRO UNIVERSITET

Teaterpedagogprogrammet 120 hp

Högskoleexamen

Kurser:

Teater - drama I, 30 högskolepoäng (A-nivå)
Teater - drama II, 30 högskolepoäng (B-nivå)
Pedagogik med didaktisk inriktning A, 30 högskolepoäng
Pedagogik med didaktisk inriktning B II, 30 högskolepoäng

Scenisk produktion, 7,5 högskolepoäng

B-uppsats:

” KILL YOUR DARLING´S ”
- En undersökning om att anpassa  sin konstnärliga vision efter yttre faktorer


2001-2002

Blekinge läns folkhögskola
Teaterlinjen år 1

1998-2001

Estetisk linje, Teater
Per Brahe Gymnasiet, Jönköping