Teaterpedagogerna


Teaterpedagogik!
Inom teaterpedagogikens ram finns ett brett utbud, vilket gör att VI kan erbjuda våra tjänster till många instanser. Teaterpedagogik kan delas upp i två områden; dels där den handlar om att lära ut teatern som konstnärligt uttryck och dels som ett pedagogiskt verktyg där teater och drama ger möjlighet till att synliggöra situationer samt att lära sig förändra dem.

Tjänster

Vården

Både patienter, boende och personal är varmt välkomna att boka oss.

Vi erbjuder:

  • Forumteater och Rollspel – Stärker din yrkesroll i ett fiktivt teaterspel.
  • Kick-off – Delta i en annorlunda kväll tillsammans med dina medarbetare !
  • Personal utveckling – Stärker gruppdynamiken i erat arbetslag.
  • Workshops – Likabehandling, Självbild, Sinnen.

Samtliga av våra tjänster är till för Kunden på det viset att det är ni som är den skapande deltagaren. Det är genom att delta i processen som största utveckling kan ske då ni själva upplever den genom alla sinnen.
Våra erbjudanden är samtidigt våra förslag, har ni funderat kring någonting annat, hör av er.
För mer information om specifika tjänster maila eller ring så startar vi en dialog.
Väl mött!


Till toppen av sidan