Teaterpedagogerna


Teaterpedagogik!
Inom teaterpedagogikens ram finns ett brett utbud, vilket gör att VI kan erbjuda våra tjänster till många instanser. Teaterpedagogik kan delas upp i två områden; dels där den handlar om att lära ut teatern som konstnärligt uttryck och dels som ett pedagogiskt verktyg där teater och drama ger möjlighet till att synliggöra situationer samt att lära sig förändra dem.

Tjänster

Övriga områden

Teatrar:
Behöver ni en pedagogisk länk mellan föreställning och publik? Vi kan hjälpa er med för- och efterdiskussioner med publiken.

Studieförbund, Kulturskolor, Föreningar, Organisationer:
I samarbete med er kan vi hålla kurser i teater, drama, forumteater, workshops.

Privatpersoner:
Vill du som privatperson lära dig hålla föredrag, öva monolog för ett scenprov eller stärka ditt självförtroende med teaterns hjälp. Vi utgår från dina förutsättningar och hjälper dig med dina önskningar.

Teatergrupper:
Är ni en teatergrupp som behöver hjälp med regi eller vill prova på olika teaterövningar.

Våra erbjudanden är samtidigt våra förslag. Har ni funderat på någonting annat. Hör av er för mer information om specifika tjänster maila eller ring så startar vi en dialog.
Väl mött!


Till toppen av sidan